YTR-8345S Bb-trompeter

Tynnere ventilhus og ventiler, modifisert vinkel på ventilkneet

Tynnere ventilhus og ventiler, samt modifisert vinkel på ventilkneet, fører til forbedret respons og gir musikkutøveren en ideell blåsemotstand.

Knappen på førsteventil bøyle

Knappen på første ventilbøyle er for å finjustere blåsemotstanden for bedre kontroll.

Forbedret vannklaff

Høyden på rennen til hovedvannklaffen har blitt økt for optimal motstand, og vannklaffens ender har blitt krummet for forbedret respons.

Case

New TRC-800E double case with a strap.