7-1/4 Inch Radius Neck

Mike’s signature model features a vintage 7 ¼ radius maple neck for outstanding comfort and playability

PAC1611MS Controls and Pickups

A Seymour Duncan '59 in the neck position offers a smooth, defined tone for chords, while the Hot Rails in the bridge delivers fat sustain.

1. 3-Position Pickup Selector

2. Master Volume

3. Master Tone

I.R.A. / Initial Response Acceleration

Hvis du noensinne har spillet på en annen gitarists gitar og ikke klart å få det til å klinge rett, kan det være fordi, din måte å spille på er annerledes enn hva gitaren er ""vant til"". En gitar endres nemlig når den blir spilt på gjennom mange år, og det kan ta tid for en gitar, å tilpasse seg din måte å spille på. Spenninger mellom de forskjellige deler såsom finish og tre, kropp og hals og gripebrett, sadel, stol osv. skal utløses før alle delene kan resonere fritt sammen som et helt instrument. Det tar lang tid. Gjennom IRA-teknologien, utløses disse spenninger ved å utsette gitaren for noen helt bestemte vibrasjoner. Når dette er utført reagerer gitaren mere presist på gitaristens spill. Det gjør også at gitaren raskere ""venner seg"" til din spillestil. Det gir også en fantastisk sustain (RSP20CR).