MED TANKE PÅ HØRSELSHELSE

MUSIKKELSKER, HELE LIVET

Yamaha har siden dag éng gledet folk gjennom lyd og musikk. Oppdraget videreføres gjennom vår tilnærming til hørselshelse, ved at vi deler risikoene forbundet med hørselstap og hvordan du kan nyte musikk på en ansvarlig måte.

RISIKOEN FOR HØRSELSTAP ØKER

Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterer at omtrent halvparten av alle mennesker i aldersgruppen 12–35 år står i fare for hørselstap. Det er en direkte sammenheng mellom utvidede lytteøkter og høy volumeksponering gjennom hodetelefoner og ørepropper.

OM VOLUMNIVÅER FOR MUSIKK

Kontinuerlig lytting til musikk med høyt nivå vil selvfølgelig skade hørselen. Med tanke på dette er det trender som forsøker å redusere lydutgangsnivåene ved kilden – fra hodetelefoner, ørepropper, musikkspillere og lignende. Spesielt i Europa er det fremvoksende internasjonale standarder for å begrense maksimalt lydtrykksnivå til 100 dB eller mindre. I tillegg kan det pålegges lydnivåbegrensninger ved konserter, konsertsteder og arrangementer, med ulike tiltak som gjennomføres over hele verden for å beskytte folks ører mot overdrevet volum.

FORSTÅ LYDNIVÅENE DU OPPLEVER HVER DAG

Hvis du forstår de daglige lydnivåene, har du nøkkelen til å forstå hvordan du oppfatter lyd i hodetelefoner og ørepropper. Når lydene overstiger 100 dB, belaster det ørene. Ved 130 dB er det så høyt at det kan skade hørselen.

OPTIMALE NIVÅER OG LYTTETID

Når du tenker på hørselshelse, bør du vurdere både volumnivået og den totale lyttetiden. Jo mer du lytter, jo lavere bør volumet være. Diagrammet nedenfor kan fungere som en veiledning, men anses ikke som et medisinsk råd.

Referanse

ITU-T H.870 “Guidelines for safe listening devices/systems”- ITU (International Telecommunication Union)

PASS PÅ ØRENE DINE

LA ØRENE DINE FÅ HVILE AV OG TIL

Ørene dine blir trette fra daglige lyder. Ikke bare fra å lytte på musikk. Stille tid er viktig, spesielt hvis ørene utsettes for støyende miljøer. Vurder ørepropper i disse situasjonene. Ørepropper blokkerer mer skadelige frekvensområder, samtidig som du kan høre flere atmosfæriske lyder.

VÆR FORSIKTIG MED NIVÅENE

Når den omkringliggende støyen er høy, er det veldig fristende å skru opp volumet til usikre nivåer uten å innse det. Sørg for å sjekke lyttenivået med jevne mellomrom.

VELG ØREPROPPER OG HODETELEFONER SOM IKKE BELASTER ØRENE

Den unike funksjonen Listening Care i øreproppene og hodetelefonene fra Yamaha gjør at du kan nyte musikk på lave nivåer, med høy lydkvalitet. På grunn av det menneskelige ørets hørselegenskaper, kan du føle at det mangler høye og lave frekvenser når du lytter til musikk på et lavere nivå. Og så, for å bedre høre disse frekvensene, kan du kompensere og utilsiktet øke nivået på en usikker måte. Listening Care overvåker lyttenivået og korrigerer de høye og lave frekvensene som er vanskelige å høre, samtidig som den opprinnelige balansen i musikken opprettholdes. Dette resulterer ikke bare i mindre belastning på ørene på grunn av overdrevne nivåer, men gjengir også naturlig en lyd som er lett å lytte til.

RÅD FRA EN HØRSELSEKSPERT

KEITA SUYAMA

FitEar/Safe Listening

NYT MUSIKK MED GOD LYD, FOR ALLTID

Vår glede av og engasjement for musikk har mange forskjellige fasetter, inkludert å lytte til musikk med ørepropper og hodetelefoner, gå på live konserter, og spille musikkinstrumenter. Likevel ofrer vi ørene våre som mottar musikken, lite oppmerksomhet, og også den viktige rollen de spiller. Hvis du blir oppslukt av musikken, kan du ende opp med å lytte til den i lang tid på høyt nivå. Og spesielt nå med smarttelefoner og trådløse ørepropper som lar deg enkelt nyte musikk, kan du være i et farlig lyttemiljø uten å være klar over det. Du lurer kanskje på hvordan du får full utbytte av musikken og kan nyte den med høykvalitets lyd for alltid – uten å stoppe å lytte i det hele tatt eller helt gi opp høy lyd.

Yamaha er svært opptatt av lyd og musikk, og jeg ser frem til de omfattende forslagene brukerne får for å balansere musikkopplevelsen og hørselsvern, samt gi nyttige tips om å bruke lytteenheter i et trygt miljø.

EKTE LYD SKAL

ALLTID

VÆRE MED DEG