Personvernerklæring

I det følgende gir vi deg informasjon om den innsamlingen av personopplysninger som skjer ved bruk av nettstedet vårt. Personopplysninger er alle opplysninger som er personlige for deg, f.eks. navn, adresse, e-postadresser, brukeratferd. Vi har gjort omfattende tekniske og operative sikkerhetstiltak for å beskytte disse opplysningene fra utilsiktet eller forsettlig manipulering, tap, ødeleggelse eller tilgang for uautoriserte personer. Våre sikkerhetsprosedyrer blir regelmessig gjennomgått og tilpasset teknologiske fremskritt.

1 Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig ifølge art. 4 avsn. 7 i General Data Protection Regulation (GDPR) er Yamaha Music Europe GmbH, Siemensstrasse 22-34, D-25462 Rellingen, Tlf: +49 (0) 4101/ 303-0, Fax: +49 (0) 4101/ 303-333.

2 Kontaktmulighet til personvernombud

Du kan nå vårt personvernombud på Dataprotection@contact.europe.yamaha.com.

3 Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter med hensyn til personopplysninger som gjelder deg:

3.1 Generelle rettigheter
Du har rett til informasjon, korrigering, sletting, begrensning av behandling, motsetning til behandling og dataportabilitet. Hvis behandlingen er basert på ditt samtykke, har du rett til å tilbakekalle dette med virkning fremover i tid.

3.2 Rettigheter ved behandling av opplysninger begrunnet i legitim interesse
Du har, ifølge artikkel 21 nr. 1 i GDPR, når som helst, av grunner som følge av din spesielle situasjon, rett til å motsette deg behandling av personopplysninger, i henhold til artikkel 6 nr. 1 i GDPR (Opplysningsbehandling i offentlig interesse) eller artikkel 6 nr. 1 i GDPR (Opplysningsbehandling for beskyttelse av legitim interesse), dette gjelder også en eventuell profilering basert på denne bestemmelsen. Hvis du motsetter seg dette, vil vi ikke lenger kunne behandle dine personopplysninger, med mindre vi kan demonstrere overbevisende legitime formål for behandling som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen er for å håndheve, forfølge eller forsvare juridiske krav.

3.3 Rettigheter ved direkte markedsføring
Hvis vi behandler dine personopplysninger for å drive direkte markedsføring, har du ifølge art. 21 nr. 2 i GDPR rett til å på et hvilket som helst tidspunkt protestere mot behandling av dine personopplysninger med henblikk på slik reklame. Dette gjelder også profilering i den grad det er knyttet til slik direkte markedsføring.

Hvis du motsetter deg behandling i form av direkte markedsføring, vil vi ikke lenger behandle dine personopplysninger for slike formål.

3.4 Rett til å klage til en regulerende myndighet
Du har også rett til å få din klage på vår behandling av dine personopplysninger vurdert av en kompetent databeskyttelsesmyndighet.

4 Innsamling av personopplysninger ved besøk på vårt nettsted

Ved bruk av nettsiden kun til informasjon, dvs. hvis du ikke registrerer eller på annen måte gir oss informasjon, samler vi bare de personopplysningene som nettleseren din overfører til vår server. Hvis du ønsker å besøke vår nettside, samler vi inn følgende informasjon som er teknisk nødvendig for at vi skal kunne vise vår nettside og sikre stabilitet og sikkerhet. Rettslig grunnlag for dette er artikkel 6 (1) (f) i GDPR:

-IP-adresse, dato og klokkeslett for forespørselen, tidsforskjell til Greenwich Mean Time (GMT), innholdet i forespørselen (konkret side), tilgangsstatus/HTTP-statuskode, mengde data som er overført, nettstedet som mottar forespørselen, informasjon om nettleseren, operativsystemet, og grensesnittet, språk og versjon av programvaren til nettleseren.

5 Kontakt via e-post eller kontaktskjema

Hvis du kontakter oss via e-post eller via et kontaktskjema, lagres de opplysningene du oppgir (din e-postadresse, navn og telefonnummer hvis det er aktuelt), for å besvare dine spørsmål. Hvis vi på vårt kontaktskjema ber om at du oppgir noe som ikke er nødvendig for å kontakte oss, har vi alltid markert disse opplysningene som valgfrie. Denne informasjonen tjener til å konkretisere forespørselen din og gjøre håndteringen av forespørselen din bedre. Å oppgi disse opplysningene er frivillig og med ditt samtykke, artikkel 6 (1) (a) GDPR. Når det gjelder opplysninger om kommunikasjonskanaler (for eksempel e-postadresse, telefonnummer), godtar du også at vi også kan kontakte deg via disse kommunikasjonskanalene for å besvare din forespørsel. Du kan selvfølgelig tilbakekalle dette samtykket når som helst i fremtiden.

Vi sletter de opplysningene som blir oppgitt i denne konteksten etter at lagringen ikke lenger er nødvendig, eller begrenser behandlingen hvis det er lovfestede krav til oppbevaring.

6 Nyhetsbrev

6.1 Generell informasjon
Med ditt samtykke, ifølge § 6 nr. 1 i GDPR, kan du abonnere på vårt nyhetsbrev, som informerer deg om våre nåværende tilbud. For å registrere deg for vårt nyhetsbrev bruker vi en prosedyre som kalles dobbel opt-in. Dette betyr at vi sender vi deg en e-post til e-postadressen du har oppgitt etter at du har registrert deg, der vi ber deg om å bekrefte at du ønsker å motta nyhetsbrevet. Hvis du ikke bekrefter registreringen din innen 72 timer, blir informasjonen din blokkert og slettet automatisk etter en måned.

I tillegg lagrer vi IP-adressene og tidspunktene for registrering og bekreftelse. Formålet med prosedyren er å bevise at du har registrert deg, og, om nødvendig, informere deg om mulig misbruk av dine personopplysninger.

Det eneste kravet for å sende nyhetsbrevet er din e-postadresse, språk og land. Å oppgi ytterligere, separat merkede opplysninger er frivillig og vil bli brukt til å adressere deg personlig. Etter bekreftelsen lagrer vi e-postadressen din for å kunne sende deg nyhetsbrevet. Rettslig grunnlag for dette er artikkel 6 nr. 1 i GDPR.

Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke for utsendelse av nyhetsbrevet og melde deg av mottak av det. Du kan opplyse om tilbakekallingen ved å klikke på lenken som er oppgitt i hvert nyhetsbrevs e-post eller ved å kontakte tidligere nevnte personvernombud.

6.2 Sporing i nyhetsbrev
Vi gjør oppmerksom på at din brukeratferd blir evaluerer når vi sender ut nyhetsbrevet. For gjennomføring av denne evalueringen inneholder de utsendte e-postene såkalte sporingspiksler. For analysene knytter vi de nevnte dataene og sporingspikslene sammen med din e-postadresse og en individuell ID. Dette gjelder også for lenkene som er i nyhetsbrevet.

Opplysningene samles inn helt pseudonymisert, slik at ID’ene ikke knyttes opp imot dine andre personopplysninger, og dette gjør at en direkte personlig referanse er utelukket. Opplysningene vil bli lagret så lenge du abonnerer på nyhetsbrevet.

Sporing er ikke mulig hvis du har slått av bildevisning som standard i e-postklienten din. I et slikt tilfelle vil ikke nyhetsbrevet bli vist i sin helhet, og du kan ikke bruke alle funksjonene. Hvis du viser bildene manuelt, blir ovennevnte sporing utført.

7 Registrering og bruk av portal

Du har mulighet til å registrere deg hos oss og opprette en kundekonto. I denne registreringen samler vi inn og lagrer følgende data:
- Tittel
- Fornavn
- Etternavn
- E-post (brukernavn)
- Passord
- Land
- Språk
- Adresse (valgfritt)
- Fødselsdato (valgfritt)
- Produktinteresser (valgfritt)
- Registrering av produkter (valgfritt)
- Interesser (valgfritt)

Vi benytter den doble opt-in prosedyren for registrering. Registreringen din blir kun fullført hvis du bekrefter den ved å klikke på en lenke i en bekreftelses-epost som sendes til deg for dette formålet. Hvis bekreftelsen ikke er mottatt innen 72 timer, blir registreringen din automatisk slettet fra databasen vår. Å oppgi de ovennevnte data er obligatorisk, all annen informasjon er det frivillig om du oppgir når du bruker vår portal.

Etter registrering vil du motta en personlig, passordbeskyttet tilgang og kan se og administrere de opplysningene du har lagret. Det er frivillig å registrere seg, men det kan være nødvendig for å kunne bruke våre tjenester.

Hvis du bruker vår portal, lagrer vi de opplysningene som kreves for å kunne oppfylle kontrakten, og muligens også detaljer om betalingsmåten, inntil du sletter din konto. I tillegg lagrer vi de opplysningene du oppga frivillig så lenge du bruker portalen, med mindre du sletter dem tidligere. All informasjon kan administreres og endres i det beskyttede kundeområdet. Rettslig grunnlag er artikkel 6 nr. 1 bokstav a), b) og f) i GDPR.

8 Deltagelse i konkurranse

Hvis du deltar i konkurranser, samler vi inn opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre konkurransen. Dette er vanligvis individuelle konkurranseoppføringer (for eksempel en kommentar eller et bilde), samt navn og kontaktinformasjon. Det kan hende at vi sender opplysningene dine til våre konkurranse-partnere, f.eks. for å gi deg gevinsten. Opplysningsbehandlingen og -overføringen kan variere avhengig av konkurransen og beskrives derfor detaljert under de respektive vilkårene for deltakelse. Deltakelse i konkurransen og den tilhørende innsamling av opplysninger er selvfølgelig frivillig. Rettslig grunnlag for databehandling er ditt samtykke i samsvar med artikkel 6 (1) i GDPR. Dine opplysninger vil bli slettet etter at konkurransen er avsluttet.

9 Søknader

Du kan sende oss søknader elektronisk, via e-post eller nettskjema. Vi vil selvfølgelig kun bruke informasjonen din til å behandle søknaden din og ikke overføre den til noen tredjepart. Vær oppmerksom på at e-postmeldinger som ikke er krypterte ikke overføres med tilgangsbeskyttelse.

Du kan også søke via vår søknadsportal online hos vårt firma. Din online søknad sendes via en kryptert tilkobling direkte til HR-avdelingen og vil, selvfølgelig, behandles konfidensielt. Vi vil kun bruke dine opplysninger til å behandle søknaden din og aldri overføre dem til en tredjepart. Ytterligere informasjon om opplysningsbehandling i forbindelse med søknadsprosessen finner du i personvernerklæringen i vår søknadsportal.

Hvis du har søkt på en bestemt stilling, og den allerede er fylt eller vi anser deg for å være bedre egnet til en annen jobb, vil vi gjerne sende din søknad videre innen selskapet. Gi oss beskjed hvis du ikke godtar omdirigering.

Dine personopplysninger vil slettes umiddelbart etter at søknadsprosessen er fullført, eller etter maksimalt 6 måneder, med mindre du har gitt oss ditt samtykke til lengre lagring av dataene dine, eller det har kommet til en kontrakt. Rettslig grunnlag er artikkel 6 nr. 1 bokstav a), b) og f) i GDPR.

10 Bruk av sosiale plug-ins

Dette nettstedet bruker sosiale plug-ins for leverandørene
- Facebook (Operatør: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
- Twitter (Operatør: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
- Pinterest (Operatør: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto,CA, 94301, USA)
- Instagram (Operatør: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA)
- Linkedin (Operatør: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland)
- Youtube (Operatør: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA)

Disse plug-in’ene samler som standard inn opplysninger fra deg og sender dem til serverne til den respektive leverandøren. For å beskytte personvernet ditt har vi innført tekniske tiltak for å sikre at opplysningene dine ikke kan samles inn av leverandørene av plug-in-modulen uten ditt samtykke. Når en side blir ringt opp der det er plug-ins integrert, deaktiveres disse først. Man må klikke på det respektive symbolet for å aktivere plug-in’ene, og du gir i så fall ditt samtykke til at dataene blir overført til den respektive leverandøren. Rettsgrunnlaget for bruken av plug-in’ene er art. 6 para. 1 a og f i GDPR.

Etter aktivering registrerer plug-ins også personopplysninger som din IP-adresse og sender den til serverne til den respektive leverandøren, hvor de lagres. I tillegg plasserer aktiverte sosiale plug-in-moduler inn en informasjonskapsel med en unik identifikator når det aktuelle nettstedet blir oppkalt. Dette gjør at tilbydere gjør en profilering av din brukeratferd. Dette skjer selv om du ikke er medlem av den respektive leverandørens sosiale nettverk. Hvis du er medlem av leverandørens sosiale nettverk, og du er logget inn på det sosiale nettverket under besøket på dette nettstedet, kan dine opplysninger og annen informasjon om besøket på dette nettstedet bli knyttet til profilen din på det sosiale nettverket. Vi har ingen innflytelse over det eksakte omfanget av opplysningene som samles inn fra den respektive leverandøren. For mer informasjon om omfanget, naturen og hensikten med opplysningsbehandlings- og rettighets- og innstillingsalternativene for beskyttelse av personvern, vennligst se personvernreglene til leverandøren av det respektive sosiale nettverket. Disse er tilgjengelige på følgende adresser:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy/
Google+: https://www.google.com/intl/de/privacy/
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Youtube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

10.1 Facebook Connect

Vi gir deg muligheten til å registrere deg hos oss via Facebook-kontoen din.

Ved å registrere deg via Facebook samtykker du til en deling av data mellom oss og Facebook, som beskrevet nedenfor. Lovgrunnlaget for databehandling er derfor ditt avgitte samtykke, som du når som helst kan trekke tilbake (artikkel 6 pkt. (1) (a) av GDPR).

Hvis du registrerer deg hos oss via Facebook, vil Facebook be om din tillatelse til å dele noe av informasjonen fra Facebook-kontoen din med oss. Dette kan inkludere for- og etternavn, samt e-postadressen for å bekrefte identitet og kjønn, i tillegg til en generell stedsplassering, en kobling til Facebook-profilen din, tidssone, fødselsdato, profilbilde, informasjon om dine "Liker" og vennelisten din. Denne informasjonen brukes til å opprette, klargjøre og persontilpasse kontoen din.

Denne informasjonen samles inn av Facebook og sendes til oss i samsvar med bestemmelsene i Facebook sin personvernerklæring (https://nb-no.facebook.com/policy.php). Du kan administrere hvilken informasjon vi mottar fra Facebook ved hjelp av personverninnstillingene for Facebook-kontoen din.

Når du registrerer deg hos oss via Facebook, kobles kundekontoen din automatisk til Facebook-kontoen din, og informasjon om din aktivitet på nettsidene våre kan deles med Facebook, postes på tidslinjen din og vises i nyhetsstrømmen til vennene dine.

11 Bruk av informasjonskapsler/cookies:

Når du bruker nettstedet vårt, vil informasjonskapsler bli lagret på datamaskinen din. Informasjonskapsler er små tekstfiler som er lagret på harddisken din, knyttet til den nettleseren du bruker, og som oppgir informasjon til den enheten som sender ut informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan ikke kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen. Deres formål er å gjøre internett-tilbudet generelt mer brukervennlig og effektivt.

Dette nettstedet bruker følgende typer informasjonskapsler, omfang og bruksmåte er forklart nedenfor:

11.1 Midlertidige informasjonskapsler/cookies
Disse informasjonskapslene slettes automatisk når du lukker nettleseren. Disse inkluderer spesielt sesjons-cookies. Disse lagrer en såkalt sesjons-ID, så ulike forespørsler fra nettleseren din kan tilordnes den vanlige økten. Dette vil gjøre at datamaskinen din gjenkjennes når du kommer tilbake til nettstedet vårt. Sesjons-cookiene slettes når du logger ut eller lukker nettleseren.

11.2 Varige informasjonskapsler/cookies
Disse informasjonskapslene slettes automatisk etter en bestemt periode, noe som kan variere avhengig av informasjonskapsel. Du kan når som helst slette informasjonskapslene i sikkerhetsinnstillingene til nettleseren din.

11.3 Avvisning av informasjonskapsler/cookies
Du kan konfigurere nettleserinnstillingen i henhold til dine egne ønsker, og avslå aksept av tredjeparts cookies eller alle cookies. Vær oppmerksom på at du kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på denne nettsiden i så fall.

11.4 Rettslig grunnlag og varighet av lagring
Det rettslige grunnlaget for mulig behandling av personopplysninger og varighet av lagring varierer og presenteres i de følgende avsnittene.

12 Analyse av nettstedet

For å analysere og optimalisere våre nettsteder bruker vi ulike tjenester, som presenteres nedenfor. Vi kan for eksempel analysere hvor mange som besøker nettstedet vårt, hvilken informasjon er mest etterspurt, og hvordan folk finner den. Blant annet samler vi inn opplysninger om hvilket nettsted en enkelt person kom til vårt nettsted fra (hvem som var en såkalt referrer), hvilke delsider av nettstedet som ble åpnet, eller hvor ofte og hvor lenge en underside ble vist. Dette hjelper oss med å designe og forbedre våre tilbud på en brukervennlig måte. Opplysningene som samles inn er ikke ment å personlig identifisere enkelte brukere. Kun anonyme eller høyst pseudonyme opplysninger blir samlet inn. Rettsgrunnlaget for dette er artikkel 6 nr. 1 f i GDPR.

12.1 Google Analytics
Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Bruken inkluderer Universal Analytics-driftsmodus. Dette gjør det mulig for oss å tilordne data, økter og samspill over flere enheter til en pseudonym bruker-ID, og dermed analysere aktivitetene til en bruker på tvers av enheter.

Google Analytics bruker informasjonskapsler som lar deg analysere bruken av nettstedet. Informasjonen som blir generert av informasjonskapselen om bruken av dette nettstedet sendes vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Men i tilfelle aktivering av IP-anonymisering på dette nettstedet, vil din IP-adresse forkortes på forhånd av Google i medlemslandene i Den europeiske union eller i andre stater innen EØS. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli sendt til en Google-server i USA og forkortet der. IP-adressen som blir levert til Google Analytics som en del av Google Analytics, blir ikke slått sammen med andre Google-data. På vegne av operatøren av denne nettsiden vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet vårt, for å kompilere rapporter om nettstedaktivitet og for å tilby andre tjenester relatert til nettstedaktivitet og internettbruk til nettstedoperatøren. Vår legitime interesse i opplysningsbehandlingen ligger i denne hensikten. Rettslig grunnlag for bruk av Google Analytics er § 15 avs. 3 TMG eller art. 6 avs. 1 f i GDPR. Opplysningene som sendes av oss og er koblet til informasjonskapsler, bruker-IDer (f.eks. Bruker-ID) eller annonserings-ID, slettes automatisk etter 14 måneder. Sletting av opplysninger som har nådd maksimal oppbevaringsperiode gjøres automatisk en gang i måneden. Hvis du vil ha mer informasjon om vilkår for bruk og personvern, kan du gå til https://www.google.com/analytics/terms/ eller https://policies.google.com/

Du kan avvise lagring av informasjonskapsler med en tilsvarende innstilling i nettleserprogramvaren din; Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du gjør dette, kan du ikke bruke alle funksjonene på dette nettstedet på alle måter det er beregnet til. Du kan også forhindre at Google samler inn dataene som genereres av informasjonskapselen, og som er relatert til bruken av nettstedet ditt (inkludert din IP-adresse), samt behandlingen av disse opplysningene fra Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Last ned og installer. «Opt-out-cookies» forhindrer all fremtidig innsamling av opplysningene dine når du besøker dette nettstedet. For å forhindre Universal Analytics-sporing på tvers av enheter må du velge bort hvert enkelt system du bruker. Hvis du klikker her, blir «Opt-out-cookies» valgt:Deaktiver Google Analytics

12.2 Google Tag Manager
Vi kan i tillegg bruke "Google Tag Manager" for å integrere og administrere Google Analytics and Marketing Services på nettstedet vårt.

Hvis du ønsker mer informasjon om Googles metoder for markedsføring, kan du se denne oversiktssiden: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles personvernregler https://www.google.com/policies/privacy.

Hvis du ønsker å avvise interessebasert annonsering via Google Marketing Services, kan du benytte deg av Googles rekruttering og opsjonsalternativer: http://www.google.com/ads/preferences. Rettslig grunnlag er den legitime interessen i henhold til artikkel 6 nr. 1 i GDPR.

13 Annonsering

Vi bruker cookies til markedsføringsformål for å kunne målrette mot våre brukere med interessebasert annonsering. I tillegg bruker vi informasjonskapsler for å begrense sannsynligheten for at en annonse blir vist og for å måle effektiviteten av annonseringen. Denne informasjonen kan også deles med tredjeparter, for eksempel annonsenettverk. Rettsgrunnlaget for dette er artikkel 6 nr. 1 a og f i GDPR. Formål for denne opplysningsbehandlingen er den legitime interesse for direkte markedsføring. Du har rett til å til enhver tid motsette seg behandlingen av opplysningene dine med henblikk på slik annonsering. I det følgende vil vi gi deg opsjonsalternativer for de respektive tjenestene. Alternativt kan du forhindre informasjonskapsler i innstillingene i nettleseren din.

14 Sosiale bokmerker

På vår nettside er det integrert såkalte sosiale bokmerker (f.eks. fra Facebook, Twitter og Xing). Sosiale bokmerker er internett-bokmerker som lar brukere av en slik tjeneste samle koblinger og nyhetsartikler. Disse er bare inkludert på vår hjemmeside som en link til de tilsvarende tjenestene. Etter å ha klikket på den integrerte grafikken vil du bli omdirigert til siden til den respektive leverandøren. Først da vil brukerinformasjon bli overført til den respektive leverandøren. For informasjon om håndtering av dine personopplysninger når du bruker disse nettstedene, vennligst se leverandørenes respektive personvernerklæringer.

15 Overføring av personopplysninger

En overføring av dine opplysninger til en tredjepart vil vanligvis ikke skje, med mindre vi er pålagt ved lov eller hvis det er nødvendig å gjøre opplysningsoverføringen for å gjennomføre kontrakten, eller hvis du uttrykkelig har samtykket til overføring av dine opplysninger.

Eksterne tjenesteleverandører og samarbeidspartnere, for eksempel online betalingsformidlere, eller ansatte som er ansvarlig for forsendelse, mottar din informasjon i nødvendig utstrekning for å behandle din bestilling. I disse tilfellene er imidlertid mengden opplysninger som overføres begrenset til det minimum som kreves. Forutsatt at våre tjenesteleverandører får tilgang til dine personopplysninger, vil vi i sammenheng med ordrebehandling ifølge art. 28 i GDPR sikre at de overholder bestemmelsene i databeskyttelsesloven på samme måte. Vær også oppmerksom på leverandørenes respektive personvernerklæringer. Den respektive tjenesteleverandøren er ansvarlig for innholdet i tredjepartstjenester, og vi kontrollerer at tjenestene er i stand til å oppfylle lovkravene.

Vi legger stor vekt på å behandle opplysningene dine innen EU/EØS. Det kan imidlertid hende at vi bruker tjenesteleverandører som behandler opplysninger utenfor EU/EØS. I slike tilfeller sikrer vi at et tilstrekkelig nivå av opplysningsbeskyttelse blir oppnådd hos mottakeren før overføring av dine personopplysninger. Gjennom EU-standardkontrakter eller en eksplisitt avtale, som EUs personvernskjold, oppnår man et nivå av opplysningsbeskyttelse som er sammenlignbart med det nivået som finnes innen EU.

16 Opplysningssikkerhet

Vi har gjort omfattende tekniske og operative sikkerhetstiltak for å beskytte opplysninger fra utilsiktet eller forsettlig manipulering, tap, ødeleggelse eller tilgang for uautoriserte personer. Våre sikkerhetsprosedyrer blir regelmessig gjennomgått og tilpasset teknologiske fremskritt.

Stand mai 2018