INTRESSERT I ET STIPEND?

Siden 1990 har YMFE utstedt stipendier verdt mer enn 1 million EUR til mer enn 1000 dyktige unge musikere i hele Europa. Om du er en musikkstudent - ta sjansen. En sjanse som kan bli starten på en lovende karriere.

Stipendiumdisiplinen for 2019 / 2020 er Piano

The Yamaha Music Foundation of Europe. HVORFOR DENNE STIFTELSEN?

Yamaha, en av verdens største produsenter av musikkinstrumenter, etablerte the Yamaha Music Foundation (YMF) i Tokyo i 1966 Stiftelsens målsetting er å stimulere interessen for musikk og musikalsk utøvelse i hele verden.

The Yamaha Music Foundation of Europe (YMFE) er en europeisk veldedig organisasjon som først og fremst støtter talentfulle musikkstudenter som studerer i Europa.

The Yamaha Music Foundation of Europe. HVORFOR DENNE STIFTELSEN? Yamaha, en av verdens største produsenter av musikkinstrumenter, etablerte the Yamaha Music Foundation (YMF) i Tokyo i 1966 Stiftelsens målsetting er å stimulere interessen for musikk og musikalsk utøvelse i hele verden. The Yamaha Music Foundation of Europe (YMFE) er en europeisk veldedig organisasjon som først og fremst støtter talentfulle musikkstudenter som studerer i Europa. Siden 1990 har YMFE utstedt stipendier verdt mer enn 1 million EUR til mer enn 1000 dyktige unge musikere i hele Europa.

STIPENDPROGRAMMET

Stipendiumkonkurransen til YMFE er åpen for alle heltidsstudenter som er under 25 år ved søknadsfristens utløp...

Verdien av stipendiet varierer mellom 1 000 og 2 000 Euro, avhengig av hvilket land søkeren bor og studerer i.

Stipendiet er ettårig, og mottakeren står fritt til å disponere midlene så lenge bruken er relatert til studieprogresjonen.

Søkere bedømmes etter sitt nåværende musikalske nivå så vel som sitt framtidige utviklingspotensiale.

Det primære utvalget skjer etter gjennomhøring av innsendte opptak, etterfulgt av en finale i form av en offentlig konsert En jury bestående av renommerte representanter fra musikkverden vil så velge ut de best skikkede søkerne.

Siden 1990 har stipendiet hatt forskjellige målgrupper som f.eks. messing/treblåsere, piano eller sang.

ADRESSE TIL YAMAHA MUSIC FOUNDATION OF EUROPE

Yamaha Music Europe GmbH Germany filial Scandinavia

Box 30053

400 43 Göteborg, Sverige