Yamaha Music Europe Foundation (YMEF) – din sjanse til å vinne et stipend!

Som en av verdens største produsenter av musikkinstrumenter har Yamaha en sterk tro på musikalsk utdanning. Vi anser oss som en partner i det europeiske kulturelle landskapet og ønsker å bidra til at det vokser og bevares. Vårt stipendprogram er utformet for å gjøre den ofte svært lange og krevende veien til suksess for musikkstudenter bittelitt enklere.

Hva dreier Yamahas stipendprogram seg om, og hvem kvalifiserer til et stipend?

YMEF-stipendet er rettet mot studenter som forbereder seg på en profesjonell musikalsk karrière ved en anerkjent utdanningsinstitusjon i Europa. Du må være 25 år eller yngre på det tidspunktet det årlige stipendet deles ut (vanligvis februar/mars).

Stipendet er i form av en engangsutbetaling på mellom EUR 1000,00 og EUR 2000,00 (sjekk de respektive vilkårene for landet ditt). Stipendet kan brukes til ethvert formål, så lenge det bidrar til å fremme vinnerens studier. Hvert år distribuerer YMEF ca. EUR 66 000 i stipend.

Hva må du gjøre for å motta et Yamaha-stipend?

Yamaha-stipendet deles ut én gang i året, og konkurransedisiplinene endres for hvert år. Stipender deles ut basert på en utvelgelsesprosess. Det første trinnet i denne prosessen er å sende inn et videoopptak. Avhengig av land blir opptil ti kandidater valgt ut fra disse bidragene og invitert til å delta på en nasjonal audition. I løpet av denne live-auditionen avgjør et panel om et stipend skal deles ut basert på de musikalske ferdighetene og det synlige potensialet til hver søker. Panelet består av velkjente musikere og musikkpersonligheter fra den respektive instrumentgruppen. Videoforvalgsprosessen vil også bli utført av medlemmer av dette panelet.

Hvem er Yamaha Music Europe Foundation (YMEF)?

Yamaha Music Foundation of Europe (YMFE), forløperen til dagens YMEF, ble grunnlagt i 1989. Organisasjonen var basert i Milton Keynes i Storbritannia i mange år før det ble besluttet i 2021 å flytte stiftelsens aktiviteter til Rellingen i Tyskland, hvor hovedkvarteret til Yamaha Music Europe GmbH ligger. Etter dette ble Yamaha Music Foundation of Europe Yamaha Music Europe Foundation e.V.

Denne finansieringsinstitusjonen eksisterer utelukkende for å støtte unge talenter med sitt eget YMEF-stipendprogram. Siden 1990 har Yamaha Foundation gitt stipend til over 1000 unge musikere i 33 europeiske land.

STIPENDPROGRAMMET 2023/2024 – Hva skjer denne gangen?

Det gleder oss å kunngjøre vår 34. runde med årlige stipender. Totalt vil 47 stipender bli delt ut til musikkstudenter fra 31 land, og årets disiplin er piano. Reglene for deltakelse kan variere fra land til land. Se de respektive landsspesifikke søknadsskjemaene for nærmere informasjon.

Søknadsperioden for 2023 er avsluttet.

ADRESSE TIL YAMAHA MUSIC EUROPE FOUNDATION

Yamaha Music Europe GmbH Germany filial Scandinavia

Box 30053

400 43 Göteborg, Sverige