Garanti / ikke-garanti-henvendelser

Hvordan gå fram hvis du har en garanti/ikke-garanti-henvendelse ?

Hvordan gå fram hvis du har en garanti/ikke-garanti-henvendelse ?

Ta først kontakt med din YAMAHA-forhandler. Der vil du om mulig få hjelp til å løse problemet på stedet. Om feilen ikke kan utbedres på stedet, vil du få hjelp med hele garantiprosedyren.

Om det ikke finnes noen forhandlere der du bor, ta kontakt med Yamaha, så henviser vi deg til nærmeste servicestasjon.

Legg ved en kopi av kvitteringen for å vise att garantien fortsatt er gyldig.

Behold en kopi av informasjonen du sender inn!
  • Ditt navn og din adresse
  • Telefonnummer og gjerne e-post adresse
  • Produktbetegnelse og serienummer
  • Innkjøpssted
  • Utførlig feilbeskrivelse
  • Din konfigurasjon (andre tilkoblede enheter .....)
  • Pass på at alle tilbehør til produktet er med i forsendelsen
  • Om mulig, gjør en backup av dine personlige innstillinger og data
  • Benytt originalemballasjen ved forsendelsen dersom denne er tilgjengelig